Komunikaty|

Zapraszamy na wystawę prac uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach prezentowaną w Galerii na Piętrze od 1 do 21 czerwca 2023.
Wernisaż wystawy odbędzie się 1 czerwca o godz. 18:00.

Na wystawie końcoworocznej, mającej charakter przeglądu twórczości, prezentowane są dokonania uczniów z pracowni projektowania graficznego i fotografii, ceramiki artystycznej, rzeźby oraz rysunku i malarstwa. Ekspozycja ta ma charakter podsumowujący kolejny etap edukacji plastycznej ze szczególnym wyeksponowaniem osiągnięć tegorocznych dyplomantów specjalizacji projektowania graficznego, pod kierunkiem dr. Jerzego Rupika oraz ceramiki artystycznej pod kierunkiem mgr Małgorzaty Szram-Lipki.

Prezentowane na wystawie prace młodych artystów z klas I – IV reprezentują bardzo różnorodne motywy oraz techniki, decydujące o charakterze poszczególnych pracowni.

Prace te ukazują bogactwo wrażliwości i talentów uczniów, a także ewolucję ich warsztatu poprzez poszukiwanie odpowiedniego, charakterystycznego dla nich języka artystycznego.

Mamy nadzieję, że kolejny już, VIII Przegląd Twórczości Uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach, stanie się przestrzenią estetycznych wzruszeń, a także okazją do inspirujących przemyśleń nad istotą sztuki.

Comments are closed.

Close Search Window