Regulamin stołówkiKliknij aby pobrać artykuł w pliku PDF

 

Obiady w roku szkolnym 2022/2023

Informujemy, że od dnia 5 września istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 6,50zł za obiad dla ucznia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z posiłku mają:

-uczniowie klas mistrzostwa sportowego,

-uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych,

-młodzież posiadająca decyzję MOPS o przyznaniu refundacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba obiadów jest ograniczona ze względu na możliwości organizacyjne.

 Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice wystąpią z wnioskiem o zawarcie “umowy o świadczenie usług żywieniowych”.

Wniosek do pobrania w formie papierowej: w sekretariacie szkoły; w formie elektronicznej na: BIP ZS3 oraz na stronie szkoły w zakładce: Dla Ucznia i rodzica/ dokumenty do pobrania.

Obiady dla poszczególnych uczniów będą uruchomione w następnym dniu po podpisaniu umowy przez opiekuna. Należność za obiady jest płatna przelewem na konto szkoły.

 

HARMONOGRAM KORZYSTANIA

ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ (może ulec zmianie)

 

Przerwa

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

11:20 – 11:35

8a, 1AL, 2 BL, 3BL, 1DL

8a, 1AL, 2BL, 3CL, 4Gsp,

8a, 2BL, 3AP, 4Gsp,

8a, 1AP, 3AL, 1DL,

1EL, 1AP, 2DL, 3BL, 4Gsp,

12:20 – 12:35 1BL, 1CL, 1EL, 2DL, 2EL, 3AP, 4Gsp

1BL, 1CL, 1DL, 3AL, 2EL, 2AP, 2DL, 3AP,

1EL, 1AL, 2DL, 3AL, 3BL, 1AP, 4Csp

1BL, 1CL, 1EL, 2AL, 2AP,

8a, 1AL, 1BL, 1CL, 3AL, 3CL, 3AP, 4Csp

13:20 – 13:35

1AP, 2AL, 2AP, 3AL, 3CL, 4Csp

1AP, 2AL, 3BL, 4Csp, 1EL

1BL, 1CL, 1DL, 2AL, 2EL, 2AP, 3CL,

1AL, 3BL, 2BL, 2DL, 2EL, 3CL, 4Gsp, 4Csp, 3AP,

1DL, 2AL, 2BL, 2EL, 2AP

W przypadku uwag dotyczących
harmonogramu proszę
o kontakt z Sekretariat

JADŁOSPIS 29.05-01.06.2023

Comments are closed.

Close Search Window