Regulamin stołówkiKliknij aby pobrać artykuł w pliku PDF

 

Obiady w roku szkolnym 2023/2024

Informujemy, że od dnia 6 września istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 7 zł za obiad dla ucznia.

Pierwszeństwo w korzystaniu z posiłku mają:

-uczniowie klas mistrzostwa sportowego,

-uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych,

-młodzież posiadająca decyzję MOPS o przyznaniu refundacji.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba obiadów jest ograniczona ze względu na możliwości organizacyjne.

UWAGA! W obecnej chwili nie przyjmujemy już zgłoszeń na obiady, lista jest już zamknięta.

 Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice wystąpią z wnioskiem o zawarcie “umowy o świadczenie usług żywieniowych”.

Wniosek do pobrania w formie papierowej: w sekretariacie szkoły; w formie elektronicznej na: BIP ZS3 oraz na stronie szkoły w zakładce: Dla Ucznia i rodzica/ dokumenty do pobrania.

Obiady dla poszczególnych uczniów będą uruchomione w następnym dniu po podpisaniu umowy przez opiekuna. Należność za obiady jest płatna przelewem na konto szkoły.

 

HARMONOGRAM KORZYSTANIA

ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 

Przerwa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:20 – 11:35 1AL, 1FL,1CL,2CL, 3AL,4AL, 3AP, 4AP, 1BL 1AL, 1FL,1CL,2CL, 3AL,4AL, 3AP, 4AP, 1BL 1AL, 1FL,1CL,2CL, 3AL,4AL, 3AP, 4AP, 1BL 1AL, 1FL,1CL,2CL, 3AL,4AL, 3AP, 4AP, 1BL 1AL, 1FL,1CL,2CL, 3AL,4AL, 3AP, 4AP, 1BL
12:20 – 12:35 1AP, 1EL, 1AP, 1EL, 1AP, 1EL, 1AP, 1EL, 1AP, 1EL,
13:20 – 13:35 1DL,1GL,2DL, 2EL, 3DL, 3EL, 4BL 1DL, 1GL, ,2DL,2EL 3DL,3BL, 3EL 1DL, 1GL, ,2DL, 2EL, 3DL,3BL, 3EL 1DL, 1GL, ,2DL, 2EL, 3DL,3BL, 3EL 1DL, 1GL, ,2DL, 2EL, 3DL,3BL, 3EL
 

W przypadku uwag dotyczących harmonogramu proszę o kontakt z Sekretariatem

JADŁOSPIS 20.05.2024-24.05.2024

Comments are closed.

Close Search Window