Komunikaty|

INFORMACJA

o otrzymaniu dotacji MON dla oddziału przygotowania wojskowego

Dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie ubioru dla jednego ucznia OPW) zwane „pakietem ubiorczym ucznia OPW” oraz zakupie wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2023/2024 (zestawienie wyposażenia specjalistycznego) zwane „pakietem szkoleniowym OPW”.

W nawiązaniu do zapisów § 5 ust. 4 umowy nr 243_ OPW/J/3300026649/939 o udzielenie dotacji celowej, zawartej w dniu 28.11.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, a Gminą Miejską Żory, Gmina Miejska Żory informuje o przyznanej przez Ministra Obrony Narodowej dotacji celowej w kwocie 99 320,00 zł na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 27 uczniów OPW w roku szkolnym 2023/2024 ze szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską Żory tj.  III Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Żorach, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 w Żorach os. Gen. Wł. Sikorskiego 52.

Koszt realizacji zadania: 124 150,00 zł, z czego:

  • 99 320,00 zł – dotacja celowa przyznana przez Ministra Obrony Narodowej,
  • 24 830,00 zł – wkład własny Gminy Miejskiej Żory.

 

 

Comments are closed.

Close Search Window