Regulamin egzaminu dyplomowego w LSPKliknij aby otworzyć regulamin

Egzamin dyplomowy, przeprowadzany w klasie programowo najwyższej, jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w Liceum Sztuk Plastycznych.

Egzamin dyplomowy obejmuje:

część praktyczną polegającą na prezentacji:

  1. przygotowanej przez ucznia pracy dyplomowej z zakresu specjalizacji artystycznej z uwzględnieniem inspiracji, etapów realizacji, zakresu pracy, formy i funkcji, techniki i technologii oraz oryginalnego charakteru pracy.
  2. pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby

część teoretyczną z historii sztuki.

Szczegółowe informacje w Regulaminie Egzaminu Dyplomowego 

Comments are closed.

Close Search Window