„Żorskie szkoły z pasją”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez realizację pozalekcyjnych zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano zajęcia pozalekcyjne rozwijających kompetencje kluczowe m.in. z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, fizyki, chemii oraz geografii. Ponadto w ramach realizacji projektu pracownie zostały doposażone w narzędzia do nauczania kompetencji matematyczno-przyrodniczych, a nauczyciele skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kompetencje.

Realizacja  projektu  pozwoliła uczniom na zdobycie głębokiej wiedzy przyrodniczo – językowej  oraz umiejętności stosowania tej wiedzy w  praktyce. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy na zajęciach z wielkim zaangażowaniem nabywali nowe umiejętności i poszerzali swoje horyzonty.  Liczymy na kolejne edycje tego projektu który pozwoli na zdobywanie nowych doświadczeń zarówno uczniom jak i prowadzącym nauczycielom.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Close Search Window