Komunikaty|

Przypominamy, że rekrutacja do klasy OPW (wojskowej) i klasy sportowej zakłada udział kandydata w testach sprawności fizycznej/kompetencji. Ze względu na organizację tych testów należy złożyć deklarację w systemie do rekrutacji w terminie do 29.05! 

Informujemy, że test sprawnościowy do oddziału przygotowania wojskowego w naszej szkole odbędzie się 7 czerwca (piątek) o godzinie 15:00 w sali gimnastycznej ZS3, wejście od strony Orlika.

Kandydaci przystępujący do egzaminu sprawności fizycznej muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe, a także:

1) pisemną zgodę rodzica/ prawnego opiekuna na udział w teście (załącznik 1.-Oświadczenie rodzica – do pobrania na stronie szkoły: https://zs3zory.pl/wp-content/uploads/2023/04/Test-sprawnosci-do-klasy-wojskowej-OPW.pdf

2) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia

Comments are closed.

Close Search Window