Komunikaty|

W dniach 4-6.05 odbywają się matury z przedmiotów obowiązkowych. Przedstawiam najważniejsze informacje organizacyjne:

  • zdający są zobowiązani stawić się w budynku szkoły o godz. 8.00; wejście do szkoły od strony łącznika, z parkingu szkolnego,
  • do sal egzaminacyjnych nie wolno wnosić nic poza wymienionymi przez komunikat CKE dopuszczonymi pomocami dydaktycznymi, dlatego uczniowie zostawiają swoje rzeczy (telefony, kurtki) przed wejściem – dostępne będą uczniowskie szafki w piwnicy segm. C. Dla uczniów, którzy oddali klucze od szafek, będą przygotowane stoliki, na których można zostawić swoje rzeczy, ale nie będą one pilnowane! 
  • losowanie numerków stolików będzie się odbywało na łączniku, a uczniowie będą przechodzili od razu na właściwy segment – poniżej znajduje się zestawienie sal, w których odbywać się będą egzaminy

Rozmieszczenie sal podczas matur

Comments are closed.

Close Search Window