Wydarzenia|

W ramach Szkolnego Dnia Dziecka udaliśmy się na Śmieszek 🙂 Klasy liceum po drodze bawiły się w podchody i wykonywały zadania przydzielone im przez innych uczniów. Zabawa była przy tym przednia – szczególnie zapadli nam w serce przymierzający szpilki chłopcy i śpiewający pieśni strażacy :)) Klasy SP tymczasem rozgrywały na Śmieszku zawody sportowe. Zwieńczeniem całej imprezy było ognisko z kiełbaskami, podczas którego wręczono nagrody i wyróżnienia.

W pierwszej kolejności wręczono wyróżnienia dla uczniów SP nr 14 im. Jacka Kuronia, czyli “Jacki”. 

Są to nagrody przyznawane w szkolnym plebiscycie, przeprowadzanym co roku z okazji Dnia Patrona Jacka Kuronia. Spośród uczniów SP wybrano pięć osób, które społeczność szkolna postanowiła wyróżnić nagrodami w kategoriach:

BRATNIA DUSZA – uczennica klasy 1a MILENA SENDYS

Uczennica wykazuje się ponadprzeciętną dojrzałością emocjonalną. Milenka zawsze myśli najpierw o innych, a później o sobie. Często przynosi do szkoły jedzenie z myślą o koleżankach i kolegach z klasy oraz zawsze podzieli się swoją kanapką. Uczennica dba o dobrą atmosferę w klasie, potrafi rozwiązać konflikty i jest bardzo uczynna. Milenka ma dobre serce i zawsze dostrzega w dobro drugim człowieku.

OMNIBUS – uczennica klasy 7a MARTA MAKUŁA

Marta jest bardzo ambitna, a jej determinacja jest godna podziwu. Uczennica nigdy się nie poddaje i konsekwentnie realizuje cele, które sama sobie wyznacza. Marta posiada dużą i różnorodną wiedzę z wielu dziedzin. Uczennica osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce, jest wzorem do naśladowania dla innych uczniów zarówno pod względem wzorowej postawy wobec obowiązków szkolnych, jak i zachowania na terenie szkoły. Ponadto Marta realizuje swoją pasję, którą od wielu lat jest koszykówka. Swój rytm dnia uczennica podporządkowuje wyczerpującym treningom, co wcale jej nie przeszkadza we wzorowym funkcjonowaniu w roli ucznia.

LIDER SZKOŁY- uczennica klasy 8a OLIWIA MALCHERCZYK

Oliwia jest inicjatorem i bardzo dobrym organizatorem działań realizowanych zarówno w klasie, jak i w szkole, np. obsługa sędziowska oraz pomoc w organizacji Finału Igrzysk Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłopców, powiatowych mistrzostw Żor w koszykówce chłopców, przygotowanie poczęstunku z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, wigilii klasowej itd. Od klasy czwartej zawsze w samorządzie klasowym jako przewodnicząca lub zastępca. Oliwia pełni również honorową funkcję w szkolnym poczcie sztandarowym. Uczennica zaangażowała koleżanki i kolegów do udziału w akcjach charytatywnych, np.  na rzecz zwierząt z żorskiego „Azylu”, akcji „Jaskółka” oraz „Pola Nadziei”. Ponadto Oliwia reprezentuje szkołę na zawodach sportowych z dużymi sukcesami. Warto również zaznaczyć, że uczennica prezentuje wysoką kulturę osobistą, życzliwy stosunek do rówieśników oraz szacunek do pracowników  szkoły.

 WOLONTARIUSZ – uczeń klasy 8a JACEK NOWAK

Od klasy czwartej nie było zbiórki charytatywnej na terenie szkoły, w której Jacek nie brałby udziału. Uczeń bardzo zaangażowany również w organizację licznych akcji charytatywnych w szkole. Ponadto Jacek reprezentował szkołę podczas Olimpiad Specjalnych oraz  XIX edycji akcji „Pola Nadziei”. Jacek jest również inicjatorem ciekawych, samodzielnie opracowanych i wykonanych środków dydaktycznych, m. in. quizu świątecznego języka angielskiego. Uczeń znajduje jeszcze czas na udział w konkursach i olimpiadach  szkolnych, m. in. w wojewódzkim konkursie czytelniczym “Czytanie jest przygodą”,  Święcie Liczby Pi, wojewódzkim konkursie przedmiotowym z języka polskiego.

„ODKRYCIE ROKU” – uczennica klasy 8a NATALIA HERBA  

Choć Natalia jest uczennicą naszej szkoły od zeszłego roku szkolnego to już wielokrotnie reprezentowała klasę i szkołę w konkursach np. z okazji Święta Liczby Pi, wojewódzkiego konkursu czytelniczego “Czytanie jest przygodą”, zdobyła I miejsce w Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej województwa śląskiego w koszykówce dziewcząt.  Uczennica samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,  szczególnie z matematyki oraz języka polskiego. Wiedza Natalii znacznie wykracza poza zakres podstawy programowej, co zdecydowanie jest efektem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń. Ponadto uczennica czerpie również radość z pomagania innym. Natalia wykazała zaangażowanie w licznych akcjach charytatywnych orgaznizowanych na terenie szkoły np. na rzecz zwierząt z żorskiego „Azylu”, akcji „Jaskółka” oraz „Pola Nadziei”.

SERDECZNIE GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM UCZNIOM I DZIĘKUJEMY IM ZA ZAANGAŻOWANIE! 🙂

W następnej kolejności wręczono nagrody w Szkolnych zawodach strzeleckich dla klas mundurowych, które odbyły się dwa dni wcześniej na strzelnicy “Dębina”. 1 miejsce w tych zawodach zajął Michał Szymiczek, 2 miejsce – Julia Morawska, a 3 miejsce – Mateusz Kaczmarczyk. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom w kolejnych zawodach! 🙂

 

Generalne bawiliśmy się świetnie, pogoda też dopisała, było super! Za rok to powtórzymy 🙂

Comments are closed.

Close Search Window