Komunikaty|

Zapraszamy na inaugurację nowego roku szkolnego.

Wciąż trwa remont parkingu przed szkołą, dlatego całkowicie zamknięte jest główne wejście i nie ma możliwości dojazdu na teren szkoły. Nauczycieli, rodziców i uczniów prosimy o pozostawienie samochodów poza terenem szkoły i wchodzenie do budynku od strony segmentu C (stare wejście do LO), ze strony Alei Otto Sterna.

Spotkania w tym dniu rozpoczną się wg następującego harmonogramu:

8.00 – klasa 1a SP – spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli uczących oraz dyrekcji przy ścianie Patrona J. Kuronia, następnie uczniowie z wychowawczynią przechodzą do sali 423.

9.00 – klasy pierwsze LO – spotkanie uczniów, nauczycieli uczących oraz dyrekcji przy ścianie Patrona Z.Herberta, następnie uczniowie z wychowawcami przechodzą do sal:

1A – s.412

1B – s.312

1C – s. 320

1D – s. 213

1E – s. 415

9.00 – klasy SP: 2a i 8a spotykają się z wychowawcami w salach:

2a – s. 423

8a – s. 417

10.00 – wszystkie klasy Liceum Sztuk Plastycznych – spotkanie uczniów, nauczycieli uczących oraz dyrekcji na parterze segmentu B (korytarz LSP), następnie uczniowie z wychowawcami przechodzą do sal:

1AP – s. 422

2AP – s. 322

3AP – s. 428

4APs – s. 223

4AP – s. 418

 11.00 – starsze klasy LO – spotykają się z wychowawcami w salach:

2A – s. 221

2B – s. 310

2CE – s. 218

2D – s. 229

3A – s. 222

3B – s. 213

3C – s. 228

4A – s. 411

4B – s. 314

4C – s. 412

4DG – s. 402

Rozpoczęcie roku szkolnego to uroczysty dzień w szkole, dlatego tradycyjnie zapraszamy uczniów w strojach odświętnych, a w klasach mundurowych w galowych mundurach klasowych.

Comments are closed.

Close Search Window