Rozliczenie składek Rady Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Żorach

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym RR

W roku szkolnym 2020/2021 dokonano wpłat na rachunek bankowy Rady Rodziców o łącznej wartości 4546,50 zł (słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 50/100). 

W rozbiciu na poszczególne szkoły wpłaty kształtują się następująco:

– SP14 – 4 wpłaty o łącznej wartości 300,00 zł

– IIILO – 9 wpłat o łącznej wartości 710,00 zł

– LP – 3 wpłaty o łącznej wartości 400,00 zł

– pozostałe wpłaty (wpłata gotówki na konto RR ze składek zgromadzonych w roku szkolnym 2019/20) – 2 wpłaty o łącznej wartości 3136,50 zł

Wydatki finansowane ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym RR

 1. Zakup leżaków – 2730,60 zł
 2. Wynajem sceny, w związku z obchodami 25 – lecia III LO – 1100,00 zł

Razem wydatki: 

3830,60 zł ( słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych 60/100 )

Pozostaje środków na rachunku bankowym: 

715,90 zł ( słownie: siedemset  piętnaście złotych 90/100 )

Środki pieniężne zgromadzone w gotówce

Środki pieniężne pozostałe z wpłat dokonanych w roku szkolnym 2019/2020 wynosiły 4667,16 zł (słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 16/100).

Wydatki finansowane ze środków pieniężnych Bony podarunkowe EMPIK zakupione, jako nagrody dla zwycięzców w konkursie na ozdoby bożonarodzeniowe – 70,00 zł

 1. Bony podarunkowe EMPIK zakupione, jako nagrody dla zwycięzców w konkursie na ozdoby bożonarodzeniowe – 70,00 zł
 2. Karty podarunkowa EMPIK, jako nagrody dla zwycięzców w konkursie „Dzień Żołnierzy Wyklętych” – 100, 00 zł
 3. Opłata za wysłanie pracy konkursowej ucznia LSP – 24,00 zł
 4. Bony podarunkowe EMPIK dla absolwentów – 360,00 zł
 5. Bony podarunkowe EMPIK dla absolwentów – 80,00 zł
 6. Wpłata gotówkowa na konto bankowe RR – 3000, 00 zł
 7. Zakup słodyczy i balonów z okazji Dnia Dziecka – 101,55 zł
 8. Zakup soków w związku z organizacją Finisażu prac uczniów LSP w Miejskiej Bibliotece w Żorach – 15,76 zł
 9. Zakup kwiatów na konferencję plenarną – 43,00 zł
 10. Zakup artykułów w związku z 25-leciem III LO – 87,20 zł
 11. Zakup artykułów w związku z 25-leciem III LO – 69,86 zł
 12. Zakup artykułów w związku z 25-leciem III LO – 116,66 zł
 13. Opłata za wysłanie pracy konkursowej uczennicy LSP – 20,00 zł
 14. Wynajem fotobudki w związku z organizacją obchodów 25-lecia III LO – 550,00 zł

Razem wydatki: 

4638,03 zł ( słownie: cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 03/100 )

Pozostaje w gotówce:

29,13 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 13/100 )

 

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3
W ŻORACH NA DZIEŃ 29 WRZEŚNIA 2021 r.

 Po odjęciu wszystkich kosztów poniesionych w roku szkolnym 2020/2021 stan środków pieniężnych kształtuje się następująco:

– środki zgromadzone w gotówce wynoszą 29,13 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć złotych 13/100 )

– środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Rady Rodziców wynoszą 715,90 zł
( słownie: siedemset piętnaście złotych 90/100 )

Łączna suma środków, tj. w gotówce i na rachunku bankowym Rady Rodziców wynosi
745,03 zł ( słownie: siedemset czterdzieści pięć złotych 03/100 ).

Comments are closed.

Close Search Window