Komunikaty|

Rekolekcje odbędą się w dniach 30.02-1.04 (środa-piątek).

Klasy LO i LSP – klasy mają dwugodzinne rekolekcje od godz. 12.00. Do 4. lekcji zajęcia odbywają się zgodnie z planem. Od 5 do 7. lekcji nastąpi zmiana planu. W tym czasie uczniowie, którzy uczęszczają na religię zostaną odprowadzeni do kościoła przez wyznaczonych nauczycieli. Nauczyciele przygotowują dla siebie imienną listę uczniów, którzy zgłosili się pod opiekę. Zaprowadzają ich i po rekolekcjach odprowadzają do szkoły (jest to bardzo wyraźne polecenie Kuratorium Oświaty). W kościele opiekę sprawują katecheci.

Nauczyciele odprowadzający uczniów na rekolekcje:

  Środa  30.03 Czwartek 31.03 Piątek 1.04
nauczyciele odprowadzający i przyprowadzający uczniów KŚ, MD, KI, WK KI, KŚ, IG, WK KI, WK, AP, EP

 

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na religię zostają w szkole. Nauczyciele mogą zorganizować dla nich terminy popraw lub dodatkowe zajęcia maturalne. Podczas tych zajęć również sporządzane będą imienne listy obecnych, żeby było wiadomo, kto zostaje pod opieką nauczycieli. Nauczyciele będą obecni w klasach, z którymi mają w tym czasie planowe lekcje:

  Środa  30.03 Czwartek 31.03 Piątek 1.04
1B s.310 Od 5. godz. lekcyjnej dyżurują nauczyciele zgodnie z własnym planem lekcji.
1A+1C+1D s.221
2A s.222
2B s.314
2C s.228
3Asp s.411
3Csp s.412
3Bsp s.312
3DGsp s.402
3AL s.229
3BL s.415
3CL s.422
3DEL s.223
1AP s.320
2AP+3AP s.314
3APs+4AP s.322

 

Od 8. godziny lekcyjnej uczniowie są zwolnieni z lekcji.

Comments are closed.

Close Search Window