Komunikaty|

Informujemy, że istnieje możliwość wykupienia obiadów w cenie 6,00 zł za obiad dla ucznia od 6 września. Pierwszeństwo mają uczniowie klas mistrzostwa sportowego, uczniowie Liceum Sztuk Plastycznych i młodzież posiadająca decyzję MOPS o przyznaniu refundacji. Decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba obiadów jest ograniczona ze względu na możliwości organizacyjne.

Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie, których rodzice wystąpią z wnioskiem o zawarcie “umowy o świadczenie usług żywieniowych”. Wniosek do pobrania w formie papierowej: w sekretariacie szkoły; w formie elektronicznej na: BIP ZS3 oraz na stronie szkoły w zakładce: Dla Ucznia i rodzica/ dokumenty do pobrania.

Obiady dla poszczególnych uczniów będą uruchomione w następnym dniu po podpisaniu umowy przez opiekuna. Należność za obiady jest płatna przelewem na konto szkoły.

 

Comments are closed.

Close Search Window