Wydarzenia|

W dniach 24-25.02.2024 r. czterech uczniów z klasy III DL naszego Liceum Ogólnokształcącego wzięło udział w kolejnej PRESELEKCJI organizowanej przez Jednostkę Wojskową AGAT (JWA) w Gliwicach. Byli to: Jakub TETLA, Michał SZYMICZEK, Adrian CHLEBIEJ i Mateusz STALMACH z klasy mundurowej o profilu wojskowym. Tym razem jednak funkcjonowali na zupełnie innych zasadach niż dotychczas: zostali poddani tym samym rygorom, co pozostali uczestnicy!!! Na dzień dobry Kierownik Grzegorz przedstawił osoby funkcyjne, następnie przypisano kandydatom numery, które musieli cały czas nosić zaczepione na lewym ramieniu. Za każdym razem, gdy ktoś nie miał go w widocznym miejscu, wykonywał karę taktyczną: ugięcia ramion w podporze przodem (czyli pompki). Następnie cała grupa przeszła pod pobliski wodospad i dostała polecenie do przygotowania się do przeprawy. Po przejściu na drugi brzeg dostali polecenie, aby wejść z powrotem do rzeki i…. całkowicie się w niej zanurzyć! Jak wyjaśnił im Kierownik, ma to na celu zapoznanie się z reakcją organizmu na nieoczekiwane wpadnięcie do przerębli. Nasi uczniowie już wiedzą, jak reaguje ich organizm! Kolejnym zadaniem była nawigacja do szlaku czerwonego i dojście do przełęczy Karkoszczonka. W tym miejscu należy zaznaczyć, że nawigowali oni na wojskowych mapach topograficznych z wykorzystaniem busoli. Mapy te, chociażby ze względu na skalę, znacząco różnią się od map turystycznych. Panowie z III DL wystartowali jako ostatni, a na metę dotarli jako… PIERWSI!!! Tutaj należy oddać szacunek p. Maciejowi NOWAKOWI, który świetnie ich tego nauczył. Następnie wszyscy przemaszerowali na polankę przy COS OPO Szczyrk. Po uzupełnieniu kalorii czekało ich kolejne wyzwanie: niemal 45-stopniowa ściana szczytu Skalite. Ze względu na ograniczony do jednej godziny czas na wejście, nie wszystkie teamy wykonały to zadanie. Nasi uczniowie poradzili sobie jednak i z tym wyzwaniem! W tych ciężkich warunkach cały czas towarzyszył im na trasach p. Arkadiusz MURAS, który czuwał nad ich bezpieczeństwem i też dawał radę! Po wykonaniu zadania uczestnicy zostali przez Kierownika…. zaproszeni na kawę i herbatę do sali wykładowej. Dostali tam solidną porcję wiedzy na temat przygotowania, zwłaszcza mentalnego do SELEKCJI. Po wykładzie trafili z powrotem na polankę, gdzie zostali “gorąco” powitani przez kolejnych instruktorów! Około godz. 21.00 udali się na zasłużony odpoczynek… do tego, co ze sobą cały czas nosili, czyli “norek” i “bivibagów” (dla niezorientowanych: są to lekkie płachty biwakowe podparte kijkami, np. trekkingowymi). Nie dany był im jednak długi sen. Około północy mieli 5 minut na spakowanie się i stanięcie ponownie na zbiórce. Po krótkim przemarszu padła komenda “Sprzęt do sprawdzenia!!! Czas 5 minut!!!”. Instruktorzy dokonali sprawdzenia sprzętu wszystkich uczestników, które trwało blisko godzinę!!! Należy zaznaczyć, że było ono wykonane “na bojowo”, czyli wszyscy stali w samej bieliźnie!!! Prowadzący sprawdzenie nie dawali im jednak zmarznąć: uczestnicy wykonali w tym czasie kilka razy po kilkadziesiąt pompek. Po sprawdzeniu sprzętu kandydaci do JWA udali się na marsz, a nasi uczniowie do “norek” – było to jedyne zadanie, którego jako niepełnoletni nie mogli wykonać tak, jak pozostali uczestnicy. Rankiem dostali zadanie przygotowania się do wyjścia na szlak. Tym razem nawigacja odbywała się na zwykłej mapie turystycznej. Na bieżąco uwagi na temat organizacji, przebiegu i sposobu nawigowania przekazywał im kolejny opiekun, p. Rafał PERGÓŁ. Po podejściu pod masyw Klimczoka i oczekiwaniu na przyjście głównej grupy wszyscy razem udali się na omówienie i zakończenie zajęć. W tym momencie nastąpiły dwa najpiękniejsze dla nich elementy: gratulacje złożone przy wszystkich uczestnikach od p. Kierownika Grzegorza i oficjalne poinformowanie wszystkich uczestników preselekcji, że szli z nimi uczniowie! A na koniec… słowa uznania i gratulacje od samych uczestników. W tym miejscu należy jeszcze wyjaśnić, czym jest PRESELEKCJA. Jest to sprawdzian prowadzony przed Selekcją, na który zapraszani są kandydaci do Jednostki Wojskowej Agat, którzy zaliczyli test sprawnościowy i badanie psychologiczne. Na preselekcji nie było więc osób przypadkowych! Tym większe należą się słowa uznania dla naszej WIELKIEJ CZWÓRKI! SZACUN!!!

Comments are closed.

Close Search Window