Komunikaty, Szkoła Równego Traktowania|

Ogłaszamy szkolny konkurs na najciekawszy mural promujący idee SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA!

We współpracy z Miejską Komendą Policji organizujemy konkurs, którego celem jest poruszenie szeroko rozumianej problematyki antydyskryminacyjnej, równego traktowania, przemocy, dyskryminacji i zjawisk pokrewnych, mowy nienawiści oraz edukacji antydyskryminacyjnej.

Do dyspozycji otrzymaliśmy mur przy ulicy Boryńskiej, który podzielimy na sektory i pokryjemy rysunkami/malowidłami/graffiti… Najciekawsza, najpiękniej wykonana i najbardziej poruszająca praca, wybrana w plebiscycie szkolnym, zostanie nagrodzona.

Projekty klasowych murali należy składać u pani Marzeny Mrozek do piątku 3.06. 

Murale wykonywać będą maksymalnie 5-osobowe zespoły klasowe w dniach 6-7.06. Na finał 7 czerwca zaproszeni zostaną goście, którzy jako pierwsi zobaczą nasze dzieła 🙂

Zatem do dzieła! Rysujemy projekty! 🙂

Comments are closed.

Close Search Window