Liceum Sztuk Plastycznych w Żorach powstało w 2015 roku jest pięcioletnią szkołą artystyczną przygotowującą do zewnętrznego egzaminu maturalnego i kończącą się egzaminem dyplomowym w zawodzie „plastyk”, który uprawnia ucznia do wykonywania zawodu ze swojej specjalizacji. Szkoła umożliwia łączenie nauki z rozwijaniem pasji i talentów plastycznych. Pozwala na kontynuowanie edukacji na wszystkich kierunkach artystycznych związanych ze sztukami pięknymi oraz na kierunkach architektonicznych. Przedmioty artystyczne to: Historia sztuki, Ceramika artystyczna, Rzeźba, Podstawy projektowania, Rysunek i malarstwo oraz Podstawy fotografii i filmu. 

Szkoła kształci w specjalnościach ceramika artystyczna oraz projektowanie graficzne, dysponując w pełni wyposażonymi salami do prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno w zakresie przedmiotów teoretycznych, jak i praktycznych.

Liceum posiada pracownię fotografii artystycznej, rzeźby, ceramiki oraz malarstwa. Szkoła bierze udział w plenerach, wystawach, warsztatach artystycznych.

Comments are closed.

Close Search Window