Liceum Ogólnokształcące|

Przedmioty rozszerzone:

  • Biologia
  • Język angielski

Przedmioty dodatkowe/uzupełniające:

  • Edukacja pożarnicza
  • Techniki pożarnicze
  • Działania ratownicze

Język obcy:

  • angielski obowiązkowy
  • drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. włoski

Dla kogo:

Jeśli chcesz studiować w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Częstochowie i Poznaniu (w randze szkół policealnych) kształcące w zawodzie technik pożarnictwa,  Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, kształcącej na studiach pierwszego stopnia – inżynierów pożarnictwa oraz na studiach drugiego stopnia – magistrów inżynierów pożarnictwa, wychowanie fizyczne, resocjalizację, socjologię, psychologię, ratownictwo medyczne…

Jeśli marzysz o zajęciach dodatkowych z pożarnictwa, ratownictwa medycznego, zajęciach sportowych przydatnych w przyszłym zawodzie, wycieczkach i obozach, zawodach, konkursach i akcjach prewencyjnych z zakresu pożarnictwa organizowanych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną w  Żorach, przynależności do Ochotniczej Straży Pożarnej (adekwatnych do swojego miejsca zamieszkania, ale szkoła współpracuje z OSP w Kleszczowie, więc wszyscy uczniowie mogą także należeć do tej jednostki), zdaniu egzaminu państwowego po ukończeniu kursu podstawowego strażaka ochotnika, który uprawnia do uczestniczenia w akcjach gaszenia pożarów (szkoła zapewnia bezpłatny kurs strażaka ochotnika!!!), kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, który kończy się uzyskaniem certyfikatu.

 

Comments are closed.

Close Search Window