Liceum Ogólnokształcące|

 

Grupa uczniów w trakcie zajęć specjalistycznych

Grupa uczniów w trakcie zajęć specjalistycznych

Przedmioty rozszerzone:

  • Wiedza o społeczeństwie
  • Historia

Przedmioty dodatkowe/uzupełniające:

  • Podstawy prawa
  • Wiedza o policji i technikach śledczych
  • Samoobrona
  • Musztra

Język obcy:

  • angielski obowiązkowy
  • drugi język do wyboru: j. niemiecki lub j. francuski

Dla kogo:

Jeśli chcesz studiować prawo, socjologię, psychologię, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo i porządek publiczny, w Szkole Policji, sądownictwo, administrację, wychowanie fizyczne, resocjalizację, historię i wiedzę o społeczeństwie, dziennikarstwo, komunikację społeczną…

Jeśli marzysz o lekcjach prowadzonych przez policjantów i we współpracy z Komendą Miejską Policji; pracy w służbach mundurowych (4 dodatkowe punkty podczas kwalifikacji do Policji!!!); wycieczkach, akcjach policyjnych, obozach tematycznych i konkursach przedmiotowych oraz konkursach wiedzy o policji; interesujących zajęciach sportowych (zajęcia z musztry i samoobrony!)…

 

Comments are closed.

Close Search Window