Wydarzenia|

Tegoroczna wystawa naszego Liceum Sztuk Plastycznych przyciagnęła wielu zwiedzających. Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie rocznych wystaw, podsumowujących pracę uczniów i nauczycieli, ale tegoroczne wydarzenie było podsumowujące po wielokroć. W wystawie rocznej swoje prace prezentowali uczniowie wszystkich klas LSP, zamykając rok ciężkiej pracy. Ale w „Galerii Na Piętrze” Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprezentowali swoje prace dyplomowe również tegoroczni absolwenci LSP, dla których egzamin dyplomowy był podsumowaniem pięciletniej nauki w Liceum Plastycznym. Dodatkowo częścią wystawy była prezentacja dorobku grupy uczniów i nauczycieli pracujących nad projektem „Kształt Bliskości”, który został wyróżniony w konkursie ofert fundacji „Wena” i przez tę fundację sfinansowany. Tyle finałów w jednej wystawie, że aż prosiło się, żeby przewrotnie-nie zaczynać jej otwarciem, ale zamknąć finisażem. Bardzo się cieszymy, że wiele zainteresowanaych osób odwiedzała Galerię w trakcie miesiaca, gdy wystawa była prezentowana, wielu też gości odwiedziło nas w czasie finisażu.

Zapożyczone zdjęcia prezentujemy dzięki uprzejmości Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Comments are closed.

Close Search Window