Szkoła Równego Traktowania, Wydarzenia|

Akcja malowania murali udała się fantastycznie, sami nie spodziewaliśmy się ani tego, że rysunki wyjdą tak pięknie, ani tego, że tak wiele podmiotów będzie się chciało przyłączyć do tego wydarzenia! Pewnie jeszcze niejedną akcję zrobimy razem, skoro takie znakomite efekty nam wychodzą 🙂

Podsumujmy!

Pomysłodawcą była p. Marzena Mrozek, która uczestniczy w projekcie Fundacji Geremka “Szkoła Równego Traktowania”. W ramach tego projektu realizowanych będzie jeszcze szereg działań, ale pierwsze, szumne rozpoczęcie miało miejsce już w tych dniach, a była to akcja malowania murali o tematyce wolnościowej i równościowej. Mur przy ulicy Boryńskiej udostępnił nam Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM, a konkretnie jego naczelnik, p. Adrian Lubszczyk, który bardzo chętnie przystał na ten pomysł. Zaangażowanie Urzędu Miasta jest z kolei zasługą rzecznika Miejskiej Komendy Policji, mł. asp. Marcina Leśniaka, dzięki któremu współpraca naszej szkoły (szczególnie klas mundurowych) z Policją niezwykle w tym roku szkolnym rozkwitła 🙂

Dzięki pomocy Policji akcja została rozpropagowana, znaleziono sponsorów – głównie farb i pędzli :), a do współpracy i malowania murali włączyły się: Zespół Szkół Specjalnych, Stowarzyszenie Międzykulturowe MALOKA, Centrum Organizacji Pozarządowych i Centrum Integracji Społecznej. Tak wiele grup w naszym mieście chce działać na rzecz równego traktowania – jesteśmy bardzo dumni z Żor 🙂

Co zostało namalowane możecie obejrzeć na ulicy Boryńskiej – zapraszamy!

Comments are closed.

Close Search Window