Komunikaty|

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych – informacje dla kandydatów

─ środa 8 czerwca 2022r. o godzinie 900 – egzamin praktyczny

  • zbiórka godz. 8:45 na parkingu od strony boiska Orlik
  • kandydaci muszą posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości

Egzamin będzie się składać z trzech części (rysunek, malarstwo, kompozycja przestrzenna), każda część egzaminu będzie trwać około godziny zegarowej, pomiędzy częściami zostały przewidziane przerwy.

Na egzamin praktyczny z rysunku należy ze sobą przynieść:

─ołówki miękkie i twarde, gumkę do gumowania, taśmę papierową malarską;

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

 

Na egzamin praktyczny z malarstwa należy ze sobą przynieść:

─farby plakatowe/akrylowe, pędzle, pojemnik na wodę, paletę do mieszania kolorów;

kartkę formatu A3 zapewnia szkoła.

 

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

─blok jednokolorowej plasteliny/gliny – 0,5 kg, narzędzia/patyczki do modelowania

 

Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w czasie egzaminu (telefon musi być wyciszony i umieszczony w opisanej imieniem i nazwiskiem koszulce. Wszystkie telefony będą zgromadzone na stoliku przy wejściu do sali).

 

─czwartek 9 czerwca 2022. o godzinie 900 – egzamin teoretyczny

egzamin ustny ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych

  • kandydaci rozpoczynają egzamin o godzinie wyznaczonej harmonogramem (informacja o godzinie egzaminu dla danego kandydata będzie przekazana we środę 8.06)
  • zbiórka kandydatów na 15 minut przed wyznaczonym czasem
  • kandydaci muszą posiadać przy sobie legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości

Egzamin trwa około 15 minut, w tym 5 minut na przygotowanie i 10 minut na odpowiedź

 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu

dokonuje komisja w formie punktowej:

  • rysunek: 0-25 punktów,
  • malarstwo: 0-25 punktów,
  • kompozycja: 0- 25 punktów,
  • egzamin ustny: 0-25 punktów.

 

Brak punktów z jakiejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

 

O miejscu na liście kandydatów (1-24) decyduje suma punktów za egzamin wstępny. Lista kandydatów do szkoły jest uszeregowana od najwyższej liczby uzyskanych punktów.

 

Wyniki egzaminu wstępnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2022 r.

 

Comments are closed.

Close Search Window