Komunikaty|

W sekretariacie szkoły można odbierać zaświadczenia o egzaminie maturalnym. WSZYSTKIM MATURZYSTOM, KTÓRZY ZDALI EGZAMIN GRATULUJEMY! 

Maturzysta, który uzyskał mniej niż 30% punktów z jednego z egzaminów obowiązkowych (w części pisemnej), może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w sesji poprawkowej w sierpniu. Aby przystąpić do egzaminu, niezbędne jest złożenie pisemnego oświadczenia. Dokument ten absolwent musi złożyć nie później niż do 12 lipca 2021 r. (poniedziałek) w sekretariacie szkoły.

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Comments are closed.

Close Search Window