Komunikaty|

Dla kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do prób sprawności w pierwszym terminie został wyznaczony drugi termin egzaminu sprawnościowego na dzień 21. 06. 2023r. na godzinę 7:30.
Kandydaci, którzy nie zgłosili się na drugi termin egzaminu mogą wziąć udział w trzecim terminie egzaminu sprawnościowego o godzinie 8.00 w dniu 3.07.2023r.
Kandydaci, którzy nie przystąpili do testu w pierwszym terminie składają do sekretariatu podanie wraz z uzasadnieniem. Kandydaci przystępujący do testu muszą przedstawić legitymację szkolną oraz zgodę rodziców (do pobrania na stronie: tutaj).

Comments are closed.

Close Search Window