Wydarzenia|

Miło Nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 14 Mistrzostwa Sportowego im. Jacka Kuronia  otrzymała tytuł Placówki Promującej Czytelnictwo. Tytuł ten został przyznany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Rybniku, który był jednocześnie organizatorem projektu i konkursu „Czytanie jest przygodą” o  zasięgu wojewódzkim. Konkurs ten był skierowany do uczniów klas 3 – 8 szkół, za pośrednictwem ich nauczycieli. Celem konkursu było  rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży, realizacja priorytetów MEN na rok 2020/21,  wspieranie wartościowych form promocji czytelnictwa poprzez współtworzenie platformy wymiany najlepszych praktyk – padlet, wspieranie nauczycieli promujących czytelnictwo w sferze dydaktycznej i metodycznej poprzez: seminaria i konsultacje, wskazywanie aktywnego i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego.Uczniowie Natalia Herba i Jacek Nowak z klasy 7a wyłonieni z etapu szkolnego,reprezentowal iszkołę w etapie wojewódzkim. Konkurs zgromadził 371 uczestników. Gratulujemy Naszym Wspaniałym Uczniom!!!

Comments are closed.

Close Search Window