Komunikaty|

W związku z pytaniami zaniepokojonych rodziców informujemy, że w piątek w szkole odbył się apel, podczas którego omdlały trzy osoby. Szkoła zgodnie z procedurami poinformowała rodziców i pogotowie. W dniu dzisiejszym  specjalnej kontroli dokonały  odpowiednie służby i nie stwierdzono żadnych czynników zewnętrznych, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo dzieci. Prosimy o nierozpowszechnianie fałszywych informacji.

Comments are closed.

Close Search Window