Komunikaty|

WKRÓTCE WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA ŻORY

W związku z zakończeniem kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Żory, pan Piotr Kosztyła, przewodniczący Rady Miasta zarządził przeprowadzenie wyborów członków MRM XIII kadencji.

Członkiem MRM może zostać każda osoba, która w chwili wyboru łącznie spełnia następujące kryteria:

1) uczy się w żorskiej szkole podstawowej lub ponadpodstawowej z wyjątkiem szkół dla dorosłych,

2) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu lub zawieszona w prawach ucznia,

3) ukończyła 13 lat,

4) jest członkiem Samorządu Uczniowskiego.

W naszej szkole obecnie Samorząd Uczniowski stanowią członkowie trójek klasowych, tak więc to oni mogą zgłaszać swoje kandydatury.

Zainteresowani kandydowaniem mogą zgłaszać się do p. Aliny Poloczek do poniedziałku (18 października) po stosowne oświadczenia i zgody na kandydowanie.

Comments are closed.

Close Search Window