Komunikaty|

Zbliżają się urodziny Jacka Kuronia, Patrona Szkoły Podstawowej nr 14. W tym dniu – 3.03, czyli w czwartek – społeczność szkoły obchodzić będzie Dzień Patrona. Tradycyjnie odbędzie się apel i zajęcia poświęcone omówieniu sylwetki Jacka Kuronia, wyznawanych przez Niego wartości i nauczania – harmonogram załączam TU: Dzień Patrona Jacka Kuronia

W tym dniu uczniowie SP14 ubierają się w stroje z dżinsu (na wzór Jacka Kuronia) lub na galowo.

Z okazji Dnia Patrona odbędzie się również plebiscyt, w którym przyznane zostaną wyróżnienia Jacki.

Tradycją Dnia Patrona w Gimnazjum nr 3 im. Jacka Kuronia było przyznawanie nagród dla uczniów – tzw. Jacków. SP 14, które odziedziczyło po G3 imię Patrona chce kontynuować te tradycję, dlatego w Dniu Patrona, 3.03., odbędzie się plebiscyt szkolny, który wyłoni tych, spośród uczniów SP, których społeczność szkolna chce wyróżnić.

We wszystkich klasach SP będziemy omawiać postawy, które powinni prezentować laureaci Jacków, a następnie zgłaszać kandydatów z poszczególnych klas w wybranych kategoriach.

WOLONTARIUSZ – uczeń pracujący na zasadzie wolontariatu, dobrowolnie, świadomie       i bezinteresownie angażuje się na rzecz innych osób.

OMNIBUS – uczeń, który posiada dużą wiedzę z różnych dziedzin życia, potrafi wykorzystać ją, biorąc udział w licznych konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach, poszerza swoje kompetencje i wiedzę poprzez uczęszczanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, osiąga wysokie postępy w nauce.

“BRATNIA DUSZA”  – osoba wspierająca innych w różnych trudnych sytuacjach, jest życzliwa, przyjazna, tolerancyjna, pomaga uczniom rozwijać relacje z rówieśnikami (pokazuje jak powinni traktować się nawzajem), pomaga uczniom uzyskać i rozwijać kompetencje potrzebne we współczesnym świecie. 

AMBASADOR UŚMIECHU” – osoba zachowująca twórczy optymizm, pogodę ducha, której uśmiech stale towarzyszy w codziennym zachowaniu, w pracy, w obecności której inni czują się dobrze, która potrafi skupiać wokół siebie ludzi, tworząc przyjazną  atmosferę.

LIDER SZKOŁY – uczeń przejawiający wzorową postawę wobec koleżanek, kolegów           i nauczycieli, cieszy się ich sympatią i dobrą opinią, potrafi wywrzeć pozytywny wpływ               na swoich kolegów i koleżanki, osiąga dobre wyniki w nauce, jest dobrym organizatorem lub współorganizatorem np. imprez szkolnych, przejawia ciekawe pomysły służące integracji społeczności szkolnej, jest aktywny, przedsiębiorczy, otwarty na podejmowanie działań służących promowaniu dobrego imienia szkoły np. uczestniczy w zawodach, konkursach, akcjach charytatywnych, apelach i akademiach okolicznościowych.

ODKRYCIE ROKU – uczeń, który wyróżnia się w różnorodnych dziedzinach (nie wymienionych w innych zaproponowanych kategoriach), np.:

  • uczeń, który mimo różnych trudności życiowych, potrafił w trakcie realizowania nauki w naszej szkole w sposób znaczący poprawić swoje zachowanie, oceny z przedmiotów i frekwencję, swoim zachowaniem pokazuje jak można radzić sobie z codziennymi problemami natury osobistej i rodzinnej, cieszy się dobrą opinią nauczycieli, koleżanek i kolegów.
  • uczeń wykazujący ciekawe umiejętności artystyczne (muzyczne, literackie, aktorskie, taneczne, które wykorzystuje dla dobra szkoły np. organizuje grupę taneczną, bierze udział w wystawach plastycznych, wieczorkach literackich, w chórze, w spektaklach teatralnych itp.

„POZYTYWNIE ZAKRĘCONY”- uczeń, który wyróżnia się pozytywnie „zakręconą działalnością”, posiada różnego rodzaju pasje, ciekawe i niespotykane zainteresowania, hobby, zaraża nimi inne osoby; dzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z posiadaną pasją, wykorzystując technologię informatyczną lub inne narzędzia.

Comments are closed.

Close Search Window